panel IT

MENU GŁÓWNE 2019

Komunikacja tramwajowa w Polsce jest rozwijana od wielu lat. Na torach pojawiają się coraz bardziej nowoczesne tramwaje, które zapewniają wysoki standard podróży. W ślad za tym nie nastąpił jednak wyraźny postęp w zakresie skracania czasu podróży i zwiększania prędkości komunikacyjnej w miejscach, gdzie jest to możliwe. Priorytety są wciąż zbyt słabe, aby mogły dać przewagę tramwajom nad samochodami. Z obserwacji wynika, że tramwaje tracą zbyt dużo czasu na skrzyżowaniach w oczekiwaniu na zielone światło. Wydaje się, że na niektórych rozjazdach obowiązują zbyt niskie prędkości w stosunku do możliwości, jakie daje współczesna technika. Zbyt często też dochodzi do wykolejeń mimo niewielkich prędkości. Dlaczego tak jest i czy tak być musi? Czy może być inaczej? Na te i inne pytania związane z rozwojem komunikacji tramwajowej w Polsce, będą starali się odpowiedzieć eksperci konferencji.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane kryteria optymalizacji komunikacji tramwajowej, w tym przede wszystkim funkcjonalności, ekonomika i energetyka. Omówione będą zagrożenia, wśród których dominują koszty, niska elastyczność oraz niewielka prędkość. Dyskusję pragniemy poświęcić głównie możliwym polom optymalizacji: planowaniu rozwoju sieci, organizacji ruchu, organizacji pracy przewozowej oraz potencjałowi, kierunkom innowacji i roli tramwaju w systemie transportu publicznego.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem I Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2019 jest stworzenie płaszczyzny do omówienia najbardziej aktualnych zagadnień w szerokim gronie fachowców, danie sposobności uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału,

Komitet Organizacyjny