panel IT

MENU GŁÓWNE 2019

Do Patronatu Honorowego zaprosiliśmy:

Ministerstwo Infrastruktury,

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Do Patronatu zaprosiliśmy:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów,

Polski Kongres Drogowy,

Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa,

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych,

Krajową Radę Zarządów Dróg Wojewódzkich,

Główny Inspektorat Transportu Drogowego,

Związek Mostowców RP,

Politechnikę Krakowską.