panel IT

MENU GŁÓWNE 2019

Rada Programowa Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ:

dr inż. Tadeusz Kopta - przewodniczący

Specjalista w zakresie inżynierii komunikacyjnej i polityki transportowej, propagator zrównoważonego transportu, ekspert i popularyzator ruchu rowerowego, rzeczoznawca SITK, biegły sądowy

dr inż. Marek Bauer,

Katedra Systemów Transportowych, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska,

dr inż. Bartosz Firlik, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska.

mgr inż. Łukasz Franek,

dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie,

dr inż. Igor Gisterek,

Pracownia Kolejowa Katedry Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

mgr inż. Łukasz Gryga,

dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa,

dr inż. Tomasz Krukowicz,

Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska,

dr inż. Andrzej Krych,

Biuro Inżynierii Transportu Pracownie projektowe Cejrowski i Krych Sp. J..

dr inż. Jacek Makuch,

Pracownia Kolejowa Katedry Mostów i Kolei, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

dr inż. Jeremi Rychlewski,

Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; SITK RP

dr inż. Jacek Szmagliński,

Katedra Transportu Szynowego i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; motorniczy’

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK,

kierownik Katedry Systemów Transportowych, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska,

mgr inż. Jarosław Szustek,

główny specjalista ds. inżynierii ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o.

 

Rada Programowa Cyklu Konferencje Specjalistyczne:

prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz

prof. dr hab. inż Jan Deja

prof. dr hab. inż.  Kazimierz Flaga, dr h. c. mult. 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB

dr inż. Piotr Gwoździewicz

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG

prof. dr hab. inż Józef Judycki
prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek


dr inż. Tomasz Rudnicki

prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

dr inż. Igor Ruttmar

dr hab. inż. Marek Salamak, prof. Pol. Śl.

dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW

inż. Dariusz Słotwiński

prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski

prof. dr hab. inż. Antoni Szydło

prof. dr hab. inż. Marian Tracz

mgr inż. Norbert Wyrwich

dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ